PL EN IT
Agata Stępień
Urodzona 25 lipca 1969 roku w Łodzi. Studia w 1992-1997 roku w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Dyplom z wyróżnieniem w 1998 roku zrealizowany w Pracowni Tkaniny Dekoracyjnej prof. Krystyny Górskiej, Pracowni Sitodruku prof. Andrzeja Smoczyńskiego i Pracowni Rysunku i Malarstwa prof. Tadeusza Śliwińskiego. Od 1997 roku zatrudniona w łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych w Pracowni Sitodruku prof. Andrzeja Smoczyńskiego w Katedrze Grafiki Warsztatowej na Wydziale Grafiki i Malarstwa. W 2011 roku obejmuje Pracownię Sitodruku w Katedrze Grafiki Artystycznej. Twórczość w zakresie grafiki, rysunku, rzeźby i tkaniny. Od 1996 roku uczestniczka ponad 100 wystaw zbiorowych. Autorka 16 wystaw indywidualnych. Laureatka nagród i wyróżnień takich jak: Nagroda Prezydium Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Łodzi, w dziedzinie Sztuki za całokształt osiągnięć artystycznych (2006), Nagroda Rektora ASP w Łodzi za Wybitne Osiągnięcia Artystyczne i Organizacyjne (2004), Nagroda Główna Rektora ASP w 15 Konkursie im. Wł. Strzemińskiego dla Studentów ASP w Łodzi, Stypendium Naukowe Ministra Kultury i Sztuki 1997.
 
ORGANIZATORZY:


Akademia Sztuk Pięknych
im. Wł. Strzemińskiego
w Łodzi


Centrum Sztuki KAUS Urbino

WE WSPÓŁPRACY:


Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie


Miejska Galeria Sztuki w Łodzi


Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi


Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

DESIGN: © JURCZYK DESIGN CODING BY: 4 CENTY ART PL
SITE CODING BY:

All Rights Reserved.

Coding + Redesign - © 2014 by Dariusz Paljocha

FancyBox script - © 2012 by Janis Skarnelis

FadeSlideShow script - © 2010 by Pascal Bajorat