PL / EN / IT
Tkanina eksperymentalna.
Przypadkowa precyzja – trójwymiarowa linia, ścieg, struktura i światło.
1° kurs: 23 lipca - 6 sierpnia 2015

Prof. Michael Brennand-Wood - Wolverhampton University, Wielka Brytania
Asystentka: mgr Izabela Walczak

Celem warsztatu jest pogłębienie kreatywności i sprawdzenie pojęciowych oraz technicznych/ praktycznych umiejętności uczestników.
Stałą cechą twórczości prowadzącego jest wzajemne wewnętrzne powiązanie struktur w skali mikro i makro. Artystę od zawsze interesowała budowa elementów składowych, które widziane z odległości łączą się w spójną formę. Na początku warsztatu uczestnicy wykonają trójwymiarową lub reliefową konstrukcję, stosując tkaniny, nici, metal, papier, farby, kolaż lub drewno. Po dokonaniu indywidualnego wyboru materiałów o właściwościach linearnych uczestnicy opracują własny zestaw trójwymiarowych linii. W połączeniu z utworzoną formą, stanowić on będzie podstawę działań twórczych, które będą koncentrować się na ściegu, głębi, przepuszczaniu światła, iluzji i strukturze. Efektem warsztatu będzie powstanie koncepcji i metod, które będą wypracowywane indywidualnie lub grupowo.

Co powinni osiągnąć uczestnicy:
Wypracowanie oryginalnych rozwiązań w zakresie podstawowych celów kursu. Badanie i analiza indywidualnego sposobu obrazowania i innowacyjnych technik. Omówienie indywidualnych pomysłów i źródeł inspiracji.
Wykorzystane techniki i materiały:
techniki łączone z wykorzystaniem tkanin, nici, metalu, papieru, farby, drewna oraz innych materiałów używanych w technice kolażu. Wśród technik znajdzie się opracowanie własnego zestawu trójwymiarowych linii; badanie linii i konstrukcji trójwymiarowych form do użycia jako podstawy prac, powstających w pionie lub horyzontalnie. Obok techniki szycia i technik łączonych, możliwe będzie użycie wybranych technik tkackich.

Pierwsza sesja będzie służyć poznaniu się grupy oraz przedstawieniu założeń warsztatu. Uczestnicy proszeni są o przyniesienie przedmiotu, który prezentuje ich metody pracy lub ilustruje wybraną przez nich dziedzinę badań wizualnych, np. szkicownik, obiekt, pracę lub inspirujący ich obraz.
Uczestnicy są proszeni także o przyniesienie wybranych materiałów, z których będą korzystać: tkanin, nici i przedmiotów o charakterze linearnym, np. drutów, taśm, sznurków, wstążek itp. Przydatne mogą być też papiery, farby akrylowe lub inne materiały do kolażu; ważny jest indywidualny wybór materiałów, które posłużą każdemu z uczestników jako paleta. W razie potrzeby możliwe będzie korzystanie z maszyny do szycia.
Proces dydaktyczny będzie opierać się przede wszystkim na indywidualnym kontakcie. Warsztat zakończy się grupową ewaluacją osiągniętych wyników. Celem końcowej sesji będzie podzielenie się efektami pracy i określenie indywidualnego planu dalszych działań uczestników po zakończeniu warsztatu.


 
ORGANIZATORZY:


Akademia Sztuk Pięknych
im. Wł. Strzemińskiego
w Łodzi


Centrum Sztuki KAUS Urbino

WE WSPÓŁPRACY:


Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie


Miejska Galeria Sztuki w Łodzi


Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi


Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

DESIGN: © JURCZYK DESIGN CODING BY: 4 CENTY ART PL
SITE CODING BY:

All Rights Reserved.

Coding + Redesign - © 2014 by Dariusz Paljocha

FancyBox script - © 2012 by Janis Skarnelis

FadeSlideShow script - © 2010 by Pascal Bajorat