PL EN IT
Alicja Habisiak-Matczak
www.alihabis.com
Alicja Habisiak-Matczak urodziła się w 1978 roku w Piotrkowie Trybunalskim. W latach 1997-2002 studiowała na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. W 2002 roku obroniła dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Technik Wklęsłodrukowych prof. Krzysztofa Wawrzyniaka. W 2003 roku uzyskała stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Rządu Włoskiego i odbyła półroczny staż graficzny w Akademii Sztuk Pięknych w Urbino oraz w Międzynarodowym Centrum Grafiki KAUS w Urbino. W latach 2002-2011 była asystentką w Pracowni Podstaw Kompozycji prowadzonej przez dr hab. Danutę Wieczorek na Wydziale Grafiki i Malarstwa ASP w Łodzi, od 2011 do 2016 roku była adiunktem w Pracowni Technik Wklęsłodrukowych prof. Krzysztofa Wawrzyniaka. Od listopada 2016 roku jest kierownikiem tej pracowni, od 2017 roku na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W latach 2004-2006 doskonaliła swoje umiejętności dydaktyczne i warsztatowe jako asystentka na Letnich Międzynarodowych Kursach Grafiki Artystycznej KAUS w Urbino. Od 2013 roku wraz z Giuliano Santinim jest inicjatorką i koordynatorką Letnich Międzynarodowych Kursów Grafiki i Tkaniny Artystycznej PATA w ASP w Łodzi, których pięć edycji cieszyło się dużym powodzeniem wśród artystów z całego świata. W 2009 roku obroniła swoją pracę doktorską, a w 2015 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego.
Jest autorką 18 wystaw indywidualnych w Łodzi, Warszawie, Urbino, Rzymie, Fano, Vercelli i Wageningen. Uczestniczyła w ponad 140 ogólnopolskich i międzynarodowych wystawach grafiki warsztatowej i rysunku w takich miastach, jak: Acqui-Terme, Bangkok, Cluj, Douro, Kair, Katowice, Kochi, Kyoto, Łódź, Nowy Jork, Olsztyn, Rzym, Sarcelles, Tokio, Trois-Rivieres czy Varna. Zdobyła 14 nagród i wyróżnień na konkursach w Polsce, Rumunii, Hiszpanii, we Włoszech i w Kanadzie. Brała udział w międzynarodowych konferencjach grafiki w Bydgoszczy, Lizbonie, Porto Allegre, Porto, Paryżu i Cuence.
W 2007 roku została laureatką Programu Stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska” dla wyróżniających się polskich artystów młodego pokolenia, w 2013 roku została stypendystką Instytutu im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Jest organizatorką międzynarodowych sympozjów graficznych w Urbino oraz kuratorką ponad 60 wystaw grafiki artystycznej.
 
ORGANIZATORZY:


Akademia Sztuk Pięknych
im. Wł. Strzemińskiego
w Łodzi


Centrum Sztuki KAUS Urbino

WE WSPÓŁPRACY:


Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie


Miejska Galeria Sztuki w Łodzi


Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi


Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi


Akureyri Comprehensive College

DESIGN: © JURCZYK DESIGN CODING BY: 4 CENTY ART PL
SITE CODING BY:

All Rights Reserved.

Coding + Redesign - © 2014 by Dariusz Paljocha

FancyBox script - © 2012 by Janis Skarnelis

FadeSlideShow script - © 2010 by Pascal Bajorat